Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolain 10§. Laatimispäivä 24.5.2018

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

yritys: Tmi Vivere Johanna Häkkinen
yhteyshenkilö: Johanna Häkkinen
osoite: Luhtatie 11 B, 02760 Espoo
puhelin: 040 7565 789
sähköposti: johanna@jhvivere.fi

 

Rekisterin nimi:

Tmi Vivere Johanna Häkkinen yhdistetty asiakas- ja hoitorekisteri

 

Rekisterin käyttötarkoitus:

Asiakas- ja hoitorekisteriä pidetään asiakkaan hoidon suunnitteluun ja seurantaan. Tietojen avulla asiakkaaseen voidaan olla yhteydessä hoitoon liittyvien tietojen välittämiseksi.

 

Rekisterin tietosisältö:

Asiakas- ja hoitorekisteri muodostuu asiakkaan antamista perustiedoista (nimi, syntymäaika, yhteystiedot, ammatti, alaikäisen lapsen huoltaja) ja hoidon kannalta muista välttämättömistä tiedoista. Asiakkaan tiedot poistetaan 36kk viimeisimmän käynnin jälkeen.

 

Tietolähteet:

Tietolähteinä käytetään asiakkaan itse antamia tietoja.

 

Tietojen luovutus ja siirto:

Asiakas- ja hoitorekisterissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Asiakastietoja voidaan luovuttaa ainoastaan asiakkaan suostumuksella tai jos laki niin erikseen tietyssä tilanteessa edellyttää. Tietoja ei tallenneta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojaus:

Asiakas- ja hoitorekisterin tiedot säilytetään lukitussa tilassa. Kaikki tiedot ovat manuaalisena.

 

Tarkastusoikeus:

Asiakkaalla on oikeus pyytää itseään koskevia tietoja asiakasrekisteristä. Pyynnöt tehdään rekisterinpitäjälle kirjallisesti.

 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista:

Asiakkaalla on oikeus pyytää virheellisen tiedon korjausta. Pyynnöt tehdään rekisterinpitäjälle kirjallisesti.

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:

Asiakkaalla on oikeus pyytää tietojensa poistamista. Pyynnöt tehdään rekisterinpitäjälle kirjallisesti.